0 Giỏ hàng

Chi tiết sản phẩm

Được làm bằng gỗ dừa, gáo dừa

Độ bền cao

Thân thiện môi trường