0 Giỏ hàng

Tôm tự nhiên Đại Thành (tôm Sú tươi size 30 - 35 con/kg)


(0*)
Chưa có đánh giá | Đánh giá ngay

Tôm tự nhiên Đại Thành là nguồn tôm được nuôi theo quy trình hoàn toàn tự nhiên. Trong quá trình canh tác, người nuôi không sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh, không sử dụng các loại thức ăn tổng hợp. Tôm sinh trưởng nhờ vào các thức ăn tự nhiên có sẵn trong môi trường tự nhiện như: Trùn, ốc, vavs phiêu sinh vật,...

Vì thế, tôm tự nhiên Đại Thành hoàn toàn có chất lượng thịt ngon, ngọt hơn các loại tôm được nuôi theo mô hình thâm canh, sử dụng các loại thức ăn tổng hợp.

200.000 VND
Số Lượng:

Chi tiết sản phẩm

Tôm tự nhiên Đại Thành là nguồn tôm được nuôi theo quy trình hoàn toàn tự nhiên. Trong quá trình canh tác, người nuôi không sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh, không sử dụng các loại thức ăn tổng hợp. Tôm sinh trưởng nhờ vào các thức ăn tự nhiên có sẵn trong môi trường tự nhiện như: Trùn, ốc, vavs phiêu sinh vật,...

Vì thế, tôm tự nhiên Đại Thành hoàn toàn có chất lượng thịt ngon, ngọt hơn các loại tôm được nuôi theo mô hình thâm canh, sử dụng các loại thức ăn tổng hợp.