0 Giỏ hàng
Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
11-06-2021
26-07-2021
Tải về

Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
01-06-2021
07-08-2021
Tải về

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình Cấp quốc gia về xúc tiến thương mại
30-11-2020
15-01-2021
Tải về

Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre đợt 1 năm 2020
18-08-2020
18-08-2020
Tải về

Quyết định về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
30-04-2020
01-04-2020
Tải về

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
15-04-2020
15-04-2020
Tải về

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre ban hàng kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
03-03-2020
16-03-2020
Tải về

Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản
07-08-2019
01-01-2020
Tải về

Nghị định số 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
11-07-2019
01-09-2019
Tải về

Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh quy định cơ quan thẩm định cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phân công, phân cấp cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản khôn
29-05-2019
29-05-2019
Tải về

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã
08-04-2019
28-05-2019
Tải về

Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre
23-01-2019
23-01-2019
Tải về

Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2019
07-12-2018
17-12-2018

Nghị định số 107/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về kinh doanh xuất khẩu gạo
15-08-2018
01-10-2018
Tải về

Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh Về việc quản lý, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển dừa giống trên địa bàn tỉnh Bến Tre
05-06-2018
15-06-2018
Tải về

Quyết định ban hành Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020
26-09-2016
26-09-2016
Tải về

Quyết định ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre
28-06-2016
09-07-2016
Tải về