0 Giỏ hàng
Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản
07-08-2019
01-01-2020
Tải về

Nghị định số 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
11-07-2019
01-09-2019
Tải về

Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh quy định cơ quan thẩm định cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phân công, phân cấp cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản khôn
29-05-2019
29-05-2019
Tải về

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã
08-04-2019
28-05-2019
Tải về

Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre
23-01-2019
23-01-2019
Tải về

Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2019
07-12-2018
17-12-2018

Nghị định số 107/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về kinh doanh xuất khẩu gạo
15-08-2018
01-10-2018
Tải về

Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh Về việc quản lý, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển dừa giống trên địa bàn tỉnh Bến Tre
05-06-2018
15-06-2018
Tải về

Quyết định ban hành Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020
26-09-2016
26-09-2016
Tải về